Andere Diensten

Groepstrainingen

Naast het individueel coachen van kinderen en ouders bied ik ook groepstrainingen aan. Dergelijke trainingen heb ik vanaf 2004 met veel plezier en voldoening verzorgd op de scholen waar ik werkte. Het is en blijft bijzonder om te zien hoe snel kinderen kunnen veranderen en wat voor effect die verandering heeft! Het is prachtig om daar een bijdrage aan te mogen leveren. 

De BOF (Beter omgaan met Faalangst) - training

Alles gaat snel tegenwoordig. Er moet veel, de agenda’s zijn vol en de druk is groot. Hoe gek het misschien ook klinkt, dit geldt ook voor kinderen. Op school, in clubjes en in andere sociale verbanden worden kinderen op de proef gesteld. Activiteiten zijn vaak, al dan niet bedoeld, prestatiegericht. Niet alle kinderen kunnen hier goed mee omgaan. Glinsterkind biedt BOF-trainingen (Beter Omgaan met Faalangst) voor kinderen vanaf 10 jaar. De groepstrainingen hebben als doel het zelfvertrouwen te vergroten. Ze zijn erop gericht de kinderen beter te leren omgaan met hun angst. Ze worden op weg geholpen in het ontdekken en uitbreiden van hun eigen kwaliteiten. In de trainingen ontdekken zij ook dat ze niet alleen staan met hun probleem en dat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. 

Werkwijze

Om het maximale uit een training te kunnen halen en om helder te krijgen of een BOF-training is wat een kind nodig heeft, is een goede voorbereiding heel belangrijk. De training is daarom ingedeeld in drie fases:

Intake

Tijdens een intake wordt er bekeken of faalangst het probleem zou kunnen zijn en of het kind gemotiveerd is om deel te nemen aan een groepstraining. Dit gesprek wordt in de regel gevoerd met het kind en de ouders. Het is van cruciaal belang dat ouders volledig achter het volgen van een training staan en het kind daarin ondersteunen. 

De training zelf

In acht wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur komen er verschillende onderwerpen aan bod die kinderen sterker kunnen maken. Ouders zijn onmisbaar tijdens het groeiproces van hun kind. Zij worden daarom van harte uitgenodigd één bijeenkomst bij te wonen.

Evaluatie

Glinsterkind vindt het heel belangrijk een training goed af te sluiten. Vandaar dat ik ervoor kies om persoonlijk met ouder(s) en kind een evaluatiegeprek te voeren. In dit gesprek wordt besproken wat het kind geleerd heeft en ik geef tips en doe handreikingen voor de toekomst.

Tarieven

Kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten) kosteloos
Intakegesprek (maximaal 1,5 uur) 60 euro
BOF-traning en eindevaluatie 240 euro *

 

  • Indien een training wordt afgenomen, vervalt het bedrag van 60 euro van de intake. Er wordt dan een totaalprijs betaald. 
  • * Dit is een totaalpakket (intake, 8 trainingen, eindevaluatie en werkboekje “ Ik ben een BOFFER”).

    Bedragen zijn inclusief BTW.

Lees hier de specifieke voorwaarden voor een training en de betalingsvoorwaarden.

 

Presentaties

Het kan heel verhelderend zijn om achtergrondinformatie te krijgen bij een bepaalde problematiek. Op het moment dat je als ouder beter geïnformeerd bent, geeft dat zelfvertrouwen. Daarnaast is het ook goed om te merken dat je als ouder niet de enige bent die soms “worstelt”.

Glinsterkind verzorgt presentaties op locatie. Bijvoorbeeld aan ouders (via school of de kinderopvang) of trainers (via een sportclub). 

De thema’s kunnen uiteenlopend zijn en compleet aangepast worden aan de behoefte van de doelgroep. Te denken valt aan presentaties rondom faalangst, hooggevoeligheid of pesten.  

Tarieven

De kosten van presentaties hangen af van de specifieke invalshoek, doelgroep en opzet. Dit is maatwerk. Ik maak graag kosteloos een offerte. Neem hiervoor telefonisch contact op of stuur een bericht via het contactformulier.

Individuele begeleiding op maat voor (aankomend) brugklassers en hun ouders

De overstap van basis - naar middelbare school is een aanzienlijke stap. Dit geldt voor het merendeel van de kinderen en hun ouders. Waar een basisschool vaak klein en daarmee overzichtelijk was, ziet het plaatje dat “middelbare school” heet er heel anders uit. Er zijn kinderen die de overstap fluitend maken maar er zijn er ook die het teveel aan nieuwe indrukken maar moeilijk een plekje kunnen geven. Soms leidt deze overstap tot onrust en chaos terwijl dat helemaal niet nodig is!

Vanuit mijn jarenlange ervaring als docent en begeleider van kinderen in het voortgezet onderwijs weet ik waar de schoen kan wringen. Ik praat met, luister en verhelder waar nodig. Daarnaast ga ik ook praktisch te werk: ik leer kinderen leren, help ze met het organiseren en plannen van hun huiswerk en kan ook ondersteuning bieden op het vlak van (vreemde) talen. 

Tarieven

30 euro per half uur (inclusief btw) exclusief reiskosten i.g.v. coaching buiten Vught.