Mijn werkwijze

Een goed gevoel

Tijdens de sessies is het van belang dat er vertrouwen en een goed gevoel is. Dat begint al bij een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek dient om voeling te krijgen bij wat er speelt en een indruk te krijgen met wie je te maken hebt. Als het gevoel van beide kanten goed is, ga ik over tot een intakegesprek. 

Het intakegesprek

Dit gesprek dient om de hulpvraag helder in beeld te krijgen en de behoeftes en verwachtingen te peilen. Een intakeformulier kan gedownload worden door op deze link te klikken, en kan per mail of post worden opgestuurd. Voor een goede voorbereiding zou ik het formulier graag uiterlijk 3 dagen voor het gesprek ontvangen.  

Coachsessies met het kind

Vervolgens volgen er twee coachsessies met het kind. Ik doe er alles aan om een veilige, fijne werkbare sfeer te creëren. Dit is de basis voor verandering. Als een kind merkt dat het veilig is, zal het zich eerder openstellen. Het openstellen is de weg naar verandering. Ik werk met spelmateriaal afgestemd op de belangstelling en behoefte van het kind (bijvoorbeeld klei, verf, potloden, een pop of speciale spelletjes gericht op kindercoaching). Wat ik gebruik en hoe we werken kan per kind en per sessie verschillen. Ik doe wat op dat moment het beste past. Praten gaat daarbij altijd samen met doen.   

Voortgangs-en evaluatiegesprekken

Na twee sessies vindt er een terugkoppeling plaats. Ik geef terug wat ik gezien heb en wat mijn bevindingen zijn. Daarnaast geef ik ook aan of het traject afgesloten kan worden danwel of het zinvol is de begeleiding verder voort te zetten. Of dat ook gebeurt is uiteraard volledig aan de ouders en het kind.

Coaching voor ouders

Naast voortgangs-en evaluatiegesprekken behoort het coachen van ouders ook tot de mogelijkheden. Mijn ervaring is dat problemen die kinderen ervaren ook een probleem voor ouders kunnen zijn of worden, en dat er een wisselwerking is. Ik help daarom vaak ook de ouders in aparte coachingsgesprekken. Bijvoorbeeld om te praten over wat een probleem van een kind kan doen met het gezin, hoe de houding van een ouder kan bijdragen bij het oplossen van het probleem van het kind of over de impact van simpele zaken als de dagindeling. Praktische tips-and-tricks dus.